Transparent logo

PIESLĒGTIES
Autorizācijas teksts
×

Latvijas Masieru asociācijas mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķis ir veicināt ārstnieciskās masāžas nozares speciālistu profesionālo attīstību Latvijā;

Veicināt ārstnieciskās masāžas nozares attīstību Latvijā;

Rūpēties par ārstnieciskās masāžas nozares interešu aizstāvību;

Veikt sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tām;

Iesaistīties vietējos un starptautiskos projektos, veicinot veselības aprūpes sistēmas attīstību Latvijā;

Organizēt konferences, praktiskos un teorētiskos seminārus, masieru kvalifikācijas un profesionālo iemaņu paaugstināšanai;

Uzturēt saikni starp masieriem Latvijā un ārvalstīs;

Aizstāvēt un pārstāvēt biedru intereses;

Tulkot un izdot savus informatīvos materiāls;

Piesaistīt biedrībai līdzfinansējumu un veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

© 2017 Masieru asociācija